Algemene voorwaarden

De producten en diensten van FerroTech worden conform de Metaalunievoorwaarden geleverd.

Metaalunievoorwaarden:
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001 Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. © Metaalunie